Οι Δραστηριότητες Oblomov

Η μεθοδολογία Oblomov προσφέρει μια καινοτόμο εκπαιδευτική και κοινωνική παρέμβαση βελτίωσης της φυσικής δραστηριότητας, του τρόπου ζωής και της διατροφής των προεφήβων (ηλικίας 11-13 ετών).

Η μέθοδος βασίζεται στη διάδραση μεταξύ δύο διαφορετικών στρατηγικών ενίσχυσης της ΗΕΡΑ: το θέατρο και τη συμμετοχή στα αθλήματα βάσης.

Η θεατρική διαδρομή Oblomov εκπροσωπεί μια πρακτική σύνθεση αποκωδικοποίησης της αθλητικής επιστήμης ΗΙΙΤ και των μηνυμάτων της ΗΙΙΕ με σκοπό να μεταφερθούν σε εκπαιδευτικά πλαίσια και να ωθηθούν οι μαθητές σε συμμετοχή σε αθλήματα βάσης.

Για το πρόγραμμα Obolomov προβλέπονται:

Μεθοδολογία Oblomov

 

Εργαστήρι Ανοιχτών Σεναρίων

Επιστημονική- Καλλιτεχνική Εκπαίδευση

Διεθνείς Συναντήσεις

Σχολικά Εργαστήρια και Μικρές Ιστορίες

Εμπειρία Αθλημάτων Βάσης

Share This