Η Θεατρική Στρατηγική

Η καλύτερη τεχνική για να μεταδώσει τους παιδαγωγικούς σκοπούς του προγράμματος Oblomov θεωρήθηκε το θέατρο: από τη μια πλευρά οι σύντομες δόσεις φυσικής δραστηριότητας είναι δυνατόν να αναδείξουν το πάθος και την εσωτερική παρακίνηση των προεφήβων και από την άλλη οι σύντομες θεατρικές ιστορίες Oblomov, που θα παιχτούν από τα ίδια τα παιδιά, μπορούν να συλλάβουν και να αναδείξουν τις πιο μύχιες σκέψεις των προέφηβων που έχουν καθιστική ζωή.  Μια αυθόρμητη ανυποψίαστη συμμετοχή στη φυσική δραστηριότητα, βασισμένη στη σωστή σωματική στάση που περιλαμβάνει την εστίαση προσοχής σε χειρονομίες και σε εκφραστικές σωματικές δυνατότητες, ενεργοποιεί τη σχέση μεταξύ του δυναμισμού της κίνησης και της θέσης του σώματος μέσα στο χώρο.

Οι θεατρικές διαδρομές κατευθύνουν τους μαθητές σε μια νέα αυτοαντίληψη της φυσικής διάστασης όπου το θέατρο, όπως και ο αθλητισμός, προσφέρουν την ευκαιρία στους μαθητές να υποδύονται τους ηθοποιούς σε συνθήκες καθημερινής ζωής. Έτσι εξηγείται το γιατί το θέατρο παρεμβαίνει ως ένας κοινωνικός καταλύτης έγερσης της ΗΕΡΑ. Συνεπώς, οι παιγνιώδεις παιδαγωγικές διαδρομές που στοχεύουν στο να τονώσουν τις σωματικές κινήσεις, βρίσκονται στον πυρήνα αυτής της προσέγγισης. Η συγκεκριμένη προσέγγιση, ακόμα, χρησιμοποιεί δραματουργική μεθοδολογία που αναπτύχθηκε ειδικά για τους συγκεκριμένους σκοπούς, τα Ανοιχτά Σενάρια, προκειμένου να παρακινήσει τους μαθητές να παίζουν στη σκηνή και να ενθαρρύνοντάς τους να εκφράσουν τα δικά τους αισθήματα, συναισθήματα και σκέψεις  και ταυτόχρονα να ενεργοποιήσουν την δική τους σωματική αντίληψη.

Μέσω των θεατρικών διαδρομών, που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν από το Piccolo Teatro του Μιλάνου και του Πανεπιστημίου του Μιλάνου, οι μαθητές οδηγούνται στην προσέγγιση της σωματικής κίνησης από μια εναλλακτική προοπτική, αυτή της διοχέτευσης των ατομικών εσωτερικών φυσικών δυνατοτήτων. Από θύματα της ίδιας τους της αδράνειας, οι μαθητές γίνονται ηθοποιοί που έχουν επίγνωση των δικών τους φυσικών δυνατοτήτων. Το αποτέλεσμα είναι μια νέα συμπεριφορική στάση που πηγάζει από την ατομική αυτοανάλυση, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε διαρκή εγρήγορση και σε σωματική και συναισθηματική μέθεξη.

Erasmus +
Share This