ObLoMoV: Obesity and Low Motility Victims

Physical short-shocks and Theatre short-stories to convert inactive victims into HEPA social actors

I do believe in movement! I do, I do!

Estragon: Well, shall we go?
Vladimir: Yes, let's go. (They do not move.)
Samuel Beckett, "Waiting for Godot"

Tervetuloa!

Oblomov on tunnettu venäläinen, Ivan A. Gončarovin kirjoittama romaani. Se kertoo laiskasta aatelisesta, joka ei pysty tarttumaan mihinkään asiaan. Oblomov on toimettoman ja saamattoman miehen ruumillistuma: hän pääsee juuri ja juuri ylös sängystään, mutta vain siirtyäkseen sängystä nojatuolilleen. Laiskuus on merkittävä elämäntapaan liittyvä riskitekijä, koska siihen liittyy epidemiologisia sairauksia kuten ylipainoa ja lihavuutta.

ObLoMoV (Obesity and Low Motility Victims) – projekti on saanut inspiraationsa tästä toimettomasta ja vähän liikkuvasta kirjallisuuden hahmosta. Projekti tarjoaa uuden pedagogisen menetelmän, jolla pyritään hillitsemään liian vähäisestä liikkumisesta johtuvia ongelmia. Tavoitteena on ennaltaehkäistä tehokkaasti vähintään 1.000 eurooppalaisen 11-13 -vuotiaan lapsen ja nuoren liian vähäisestä liikunnan määrästä aiheutuvien terveysongelmien ilmaantuminen.

Menetelmän vaikutukset perustuvat pedagogiseen työskentelytapaan, jossa innovatiivisia teatteri-ilmaisun työskentelytapoja hyödynnetään tätä varten erikseen koulutettujen ohjaajien avulla. Nämä koulutetut ohjaajat pystyvät tulkitsemaan ja muokkaamaan liikunnan nuorille siten, että nuorten tietoisuus terveyttä edistävän fyysisen aktiivisuuden tärkeydestä lisääntyy.

Ensiksi teatteri-ilmaisun avulla keskitytään soveltamaan HIIT- (High Intensity Interval Training) ja HIIE (High-Intensity Intermittent Exercise) – harjoitusmenetelmiä nuorten innostamiseksi liikkumaan.
Toiseksi matalan kynnyksen liikuntaseuratoimintaan pyritään luomaan sellainen sosiaalinen ympäristö, jossa liikuntaharjoittelua ja ilmaisullisuutta voidaan tehokkaasti yhdistää. Draamallisten ja vapaasti leikinomaisten liikunnallisten harjoitteiden uskotaan innostavan nuoria terveyttä edistäviin elämäntapohin niin, ettei heitä enää kiinnosta palata entisiin tapoihin.

Projekti yhdistää 7 yhteistyökumppania 5 euroopan maasta, Italiasta, Belgiasta, Suomesta, Kreikasta ja Sloveniasta: 4 yliopistoa, 1 eurooppalainen teatteri ja 2 matalan kynnyksen seuratoimintaa edustavaa kolmannen sektorin yhdistystä.
Oblomov projektin idea syntyi aikaisemmasta Milanon yliopiston yhteistyöprojektista “Andiamo a Recitare”, Fondazione Cariplon tuella kahden paikallisen teatterin “Teatro del Buratto” sekä  “Teatro Verdi” kanssa.

Erasmus +