”Open Scenario” harjoitukset

Open Scenario – nimitys pohjautuu italiankieliseen sanaan ”canovaccio”.

Se juontaa juurensa Aleksandrovič Gončarov (1859) kirjoittaman romaanin päähenkilöön ”Oblomov”, joka on myös antanut koko projektille nimen. Open Scenario:ssa teksti on jätetty tarkoituksellisesti avoimeksi ja se kokoaa yhteen erilaisia tekijöitä: liikunta, teatteri, terveys, ravitsemus ja siihen liittyvät asiat (kuten inaktiivisuus liitettynä epäterveellisiin sosiaalisiin tapoihin, ruoka ja epäterveelliset ruokailutottumukset, minäkuva ja sosiaalinen ryhmädynamiikka ylipainoon ja/tai liikalihavuuteen liitettynä).

Liikunta ja fyysinen aktiivisuus perustuvat kahteen peruselementtiin, kehon ja mielen kontrolliin. Oblomov –menetelmän pedagoginen lähestymistapa aktivoi yksilöllisiä prosesseja käyttämällä Open Scenario –työkalua lisäämään oppilaiden kykyä toimia. Samalla heitä ohjataan tunnistamaan ja tiedostamaan omaa fyysistä potentiaaliaan ja sitä kautta myös oppimaan lisää omasta persoonallisuudestaan.Terveyttä edistävän fyysisen aktiivisuuden sisällöt esitellään Open scenarion kautta, joissa liikunnan aikana syntyvän kehollisen kokemuksen ja ymmärryksen avulla pyritään lisäämään tietoa kehon fysiologisten ja emotionaalisten reaktioiden tärkeästä roolista.

Työskentelylaboratoriot

Milanon yliopiston Kulttuuriperinnön ja ympäristön laitos (The Department of Cultural Heritage and Environment (BAC)) yhdessä Milanon “Piccolo Teatron” kanssa organisoi 25-tuntisen työskentelylaboratorion 30 opiskelijalle. Työskentelyn tavoitteena oli luoda “Oblomov Open Scenario”. Dramaturginen avoin teksti on tuotettu yhteistyössä Milanon yliopiston dramaturgian ja esteettisyyden asiantuntijan Maddalena Mazzocut-Mis’n ja kolmen “Piccolo Teatron” teatteriasiantuntijan (Daniela Sacco, Laura Pasetti ja Stefano De Luca) kanssa.

Oblomov – romaanista kehitetty Open Scenario avasi ja levitti HIIT-HIIE viestiä seuraavasti:

Aikataulu

– 8. maaliskuuta 2017
– 17. maaliskuuta 2017
– 24. maaliskuuta 2017
– 10.-12. toukokuuta 2017

Työskentelylaboratoriot järjestettiin Milanon yliopistolla.

Erasmus +
Share This