Tieteellinen ja taiteellinen koulutus (The Scientific – Artistic Training)

Terveyttä edistävän liikunnan ja teatterin kouluttajat (HEPA TT – kouluttajat)

Yksi Oblomov -projektin päätavoitteita oli uuden ammatillisen työskentelymuodon luominen:
terveyttä edistävän liikunnan (HEPA) ja teatteri-ilmaisun (TT) kouluttajat on koulutettu “Oblomov -menetelmän” mukaan yhdistämään tieteellisesti osoitettuja terveyttä edistäviä fyysisiä aktiviteetteja ja pedagogisia vahvuuksia teatterillisiin toimintamuotoihin. Kouluttajat toimivat uuden pedagogiikan ja oppilaan itsetunnon välillä. Heidän erityinen innovatiivinen pätevyytensä mahdollistaa yhteistyön koulun ja ruohonjuuritason liikunnan välillä muodostaen henkilöstön, opettajat ja kouluttajat, jotka ovat vastuussa oppilaiden koulutuksesta. Yhteistyön vuoksi he voivat vaikuttaa nuoriin ja mahdollisesti muuttaa asenteita terveyttä edistävää liikuntaa ja yleistä terveellistä elämäntapaa kohtaan.

Kun kouluttajat oli valittu, heidät koulutettiin projektin kahden päätavoiteen, liikunnallisen ja taiteellisen tavoitteen mukaan siten, että he voivat ohjata Oblomov –menetelmän mukaisesti ja innovatiivisesti. Ilmaisulliset menetelmät toimivat innovoivina työkaluina. Kouluttajien tehtävänä on yhdistää edellä mainittu ilmaisuullisuus ja liikunta- ja terveystieteellinen sanoma sekä opettaa sitä vähän liikkuville nuorille.

Koulutus (The training)

Tieteellinen ja taiteellinen koulutus toteutettiin Piccolo Teatron ja Milanon yliopiston toimesta, yhdessä projektin koko tieteellisen toimikunnan ja suomalaisen kasvatustieteen asiantuntijan kanssa. Koulutus kohdistui Oblomov- ohjeistuksen teoreettisiin elementteihin ja pedagogisiin näkemyksiin teatteri-ilmaisuulliseen lähestymistapaan yhdistettynä. Teatterilliset strategiat perustuivat aikaisemmin toteutettujen Open Scenario –työskentelylaboratorioiden tuloksiin.
Koulutus tuotti menetelmän, joka tullaan jalkauttaamaan kouluihin kaikissa viidessä projektiin osallistuvassa maassa.

Aikataulu:

– 27.-28.6.2017
– 13.-18.9.2017

Share This